Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip links
Ημ/νία δημοσίευσης Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου Σχετικά με το Ερευνητικό Έργο Bring-IN

Δελτίο Τύπου Σχετικά με το Ερευνητικό Έργο Bring-IN

Βρισκόμαστε στην πολύ άβολη θέση να προβούμε σε δημόσια ανακοίνωση – καταγγελία προκειμένου να διασαφηνίσουμε την εμπλοκή του πανελλαδικού (και πολύ σύντομα νομικά αναγνωρισμένου) σωματείου «Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ- Intersex Greece» στο ερευνητικό έργο Bring-IN, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και συντονίζεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο1.

Καθώς η οργάνωση μας είναι η πρώτη και μοναδική ως τώρα intersex-led συλλογικότητα στη χώρα, απαντήσαμε καταρχήν θετικά και ένθερμα στην πρόσκληση στο έργο και τέσσερα μέλη μας (ίντερσεξ ή γονείς ίντερσεξ παιδιών και μία ειδική επιστήμονας σε θέματα ίντερσεξ) προσέφεραν, απολύτως εθελοντικά, ισάριθμες βιωματικές συνεντεύξεις, στις οποίες στηρίχθηκε το μεγαλύτερο ερευνητικό μέρος της Εθνικής Έκθεσης με τίτλο Η κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα / The status of intersex people in Greece.

Ωστόσο, όταν πρωτοδημοσιεύθηκε η Έκθεση, διαπιστώσαμε ότι τα λόγια μας μεταφέρθηκαν στα κείμενα με αρκετές στρεβλώσεις, αυθαίρετες εννοιολογήσεις, ακόμα και μεταφραστικά λάθη και -καλή τη πίστει- προσφερθήκαμε επίσης εθελοντικά και καταθέσαμε διορθώσεις και σχόλια. Προς μεγάλη μας έκπληξη, η προσφορά μας αυτή αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα επιθετικό και προσβλητικό τρόπο και τα αρχικά κείμενα παρέμειναν online για πολύ καιρό, μέχρι τελικά να γίνουν δεκτές κάποιες -αλλά όχι όλες- οι διορθώσεις μας.

Νιώθοντας εκτεθειμένα τα συνεντευξιαζόμενα μέλη μας και η ειδικός-μέλος μας, επιχείρησαν να ασκήσουν το μοναδικό δικαίωμα που τους παρέχει ο νόμος και κατέθεσαν ομόφωνα και μέσω νομικού της συλλογικότητάς μας αίτημα απόσυρσης
από την έρευνα και το έργο Bring-IN συνολικά.

H Intersex Greece έχει υποβάλει αίτημα απόσυρσης από την έρευνα του Bring-IN από τον Απρίλιο 2021 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δεκτό. Το αίτημα αυτό κρίναμε απαραίτητο να υποβληθεί, καθώς:

  • Τα προσωπικά δεδομένα που μοιραστήκαμε στα πλαίσια των συνεντεύξεων για το πρόγραμμα έχουν δημοσιευθεί με εσφαλμένο τρόπο
    ο οποίος μας στιγματίζει και δεν προάγει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
  • Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου μας ενημέρωσε πως αυτό το ερευνητικό έργο δεν έχει λάβει
    άδεια διεξαγωγής από την Επιτροπή σύμφωνα με το αρ. 23 παρ. 2α του Νόμου 4521/2018.
  • Μέχρι σήμερα, τα μέλη μας, συμπεριλαμβανομένης της ειδικού μας, εμφανίζονται στην κριτική ανάγνωση των εν λόγω κειμένων,
    χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν ενσωματωθεί όλα τα σχόλια τα οποία επαναλαμβανόμενα αποστείλαμε ως κριτικοί/ες αναγνώστες/στριες.

Προβαίνουμε σε αυτή τη δημόσια ενημέρωση τώρα, καθώς στις 4 και 5 Νοεμβρίου διοργανώνονται δημόσιες διαδικτυακές εκδηλώσεις οι οποίες θα βασιστούν σε δεδομένα μας που βρίσκονται δημοσιευμένα χωρίς την έγκρισή μας στο διαδίκτυο.

Θα επιθυμούσαμε τέλος, η παρούσα ενημέρωση-καταγγελία μας να λειτουργήσει συνάμα ως μία έκκληση προς ολόκληρη την ερευνητική κοινότητα για περισσότερο άρτια και πραγματικά συμπεριληπτική ως προς τα ίντερσεξ ζητήματα ποιοτική έρευνα.
Έρευνα που δεν θα αντιμετωπίζει τα ίντερσεξ πρόσωπα σαν “αντικείμενα έρευνας”,
αλλά σαν ενεργά υποκείμενα τα οποία μάχονται για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους που παραβιάζονται.

Κοινώς… Τίποτα για μας χωρίς εμάς.

 

 


1_ Άλλοι εταίροι του έργου: Symplexis (Ελλάδα), Bilitis (Βουλγαρία), Háttér Society (Ουγγαρία), Restorative Justice for All (RJ4All, Ηνωμένο Βασίλειο), Information Technology for Market Leadership (ITML, Ελλάδα).