Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip links

Ίντερσεξ για Σύμμαχα Άτομα. Όντας Ίντερσεξ Σύμμαχο

Πηγή: Intersex for Allies, by Intersex Human Rights Australia

Μετάφραση  Ρ. Συμεωνίδου


Ποιοι είναι οι ίντερσεξ άνθρωποι;

Ίντερσεξ (intersex, διαφυλικοί) είναι οι άνθρωποι που γεννιούνται με σωματικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν ταιριάζουν με τους ιατρικούς κανόνες για τα θηλυκά ή αρσενικά σώματα. Είμαστε ένας πολύ διαφορετικός πληθυσμός, με τουλάχιστον 40 διαφορετικές παραλλαγές γνωστές στην επιστήμη. Οι ίντερσεξ παραλλαγές μπορούν να γίνουν εμφανείς σε πολλά διαφορετικά στάδια της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών προγεννητικών ελέγχων, ή κατά τη γέννηση και στην πρώιμη παιδική ηλικία, ή στην εφηβεία ή και αργότερα στη ζωή – για παράδειγμα όταν προσπαθεί το άτομο να τεκνοποιήσει.

Τα ίντερσεξ άτομα χρησιμοποιούμε πολλούς διαφορετικούς όρους για να περιγράψουμε εμείς τα ίδια τον εαυτό μας. Μερικές φορές οι προσωπικές μας επιλογές όρων είναι τέτοιες ώστε να αποφύγονται οι διακρίσεις, οι παρανοήσεις και το στίγμα.

darlington statement group photo
Members of Australian and Aotearoa/NZ intersex organisations, and independent advocates, in Darlington, Sydney, in March 2017. Photo courtesy of Phoebe Hart.

Πόσο συνηθισμένοι είναι οι ίντερσεξ άνθρωποι;

Ένα χαμηλό εύρος στατιστικών στοιχείων για τα χαρακτηριστικά που είναι εμφανή κατά τη γέννηση είναι περίπου 1 στα 2.000 άτομα (0,05% των γεννήσεων) αλλά είναι πιο πιθανό το ποσοστό να βρίσκεται πιο κοντά στο 1,7%.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι;

Τα ίντερσεξ άτομα δεν μοιραζόμαστε από κοινού κάποια ταυτότητα φύλου ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Αντ’ αυτών, μοιραζόμαστε από κοινού μια εμπειρία στιγματισμού και διάκρισης λόγω των φυσικών μας χαρακτηριστικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον κίνδυνο εξάλειψης των χρωμοσωμικών ίντερσεξ παραλλαγών από το ανθρώπινο γονιδίωμα, και τις πρώϊμες λεγόμενες «κανονικοποιητικές» χειρουργικές επεμβάσεις και ορμονοθεραπείες που έχουν σχεδιαστεί για να μας κάνουν να εμφανίζόμαστε ως πιο τυπικά θηλυκά ή πιο τυπικά αρρενωπά σώματα.

Αντιμετωπίζουμε ντροπή για το σώμα μας και στιγματισμό στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τον αθλητισμό, την εργασία και σε άλλα πεδία. Η σχετική ιατρική εκπαίδευση είναι περιορισμένη και η ευαισθητοποίηση για τα ίντερσεξ άτομα στη σχολική βιολογία και γενικότερα στη σχολική σεξουαλική εκπαίδευση, συχνά απουσιάζει εντελώς.

Έχουν προβλήματα υγείας οι ίντερσεξ άνθρωποι;

Τα ίντερσεξ άτομα, όπως και όλοι οι άνθρωποι, έχουν προβλήματα υγείας. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα από τη γέννηση. Μερικά ζητήματα υγείας, όπως η γονιμότητα, μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες ίντερσεξ διαφοροποιήσεις, αλλά γενικότερα οι διαφυλικές (ίντερσεξ) ποικιλομορφίες δεν αποτελούν καθαυτές ζητήματα υγείας. Τα φυσικά (ακέραια) ίντερσεξ σώματα είναι, το πιο συχνό, υγιή.

Τα τρέχοντα ιατρικά πρωτόκολλα προωθούν παρεμβάσεις, σχεδοασμένες ώστε να κάνουν τα σώματα των ίντερσεξ ανθρώπων περισσότερο τυπικά θηλυκά ή αρσενικά. Τέτοιες παρεμβάσεις συμβαίνουν συχνά πριν να είμαστε σε θέση να συναινέσουμε προσωπικά ή έχοντας περιορισμένη πρόσβαση στην ενημέρωση για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Το σκεπτικό τους περιλαμβάνει ιδέες όπως ότι οι ιατρικές παρεμβάσεις θα «ελαχιστοποιήσουν» την οικογενειακή ανησυχία και αγωνία» και «θα μετριάσουν τους κινδύνους του στιγματισμού και της σύγχυσης της ταυτότητας φύλου».

Τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις εστιάζουν αποκλειστικά στην εμφάνιση και όχι στην αίσθηση ή τη σεξουαλική λειτουργίκότητα.
Αυτές οι κλινικές πρακτικές στερούνται πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων. Η ιατρική δεν έχει καταφέρει να αυτορρυθμιστεί ώστε να τις τερματίσει. Σε ένα θεμελιακό επίπεδο, η ομοφοβία και το στίγμα υποστηρίζουν την κακομεταχείριση των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί με διαφυλικές παραλλαγές.

Πολλοί ίντερσεξ άνθρωποι υποφέρουν δια βίου από τις σωματικές και τις συναισθηματικές παρενέργιες τέτοιων παρεμβάσεων και από τη συνακόλουθη ντροπή και μυστικότητα. Ο ΟΗΕ και πολλοί άλλοι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα αναγνωρίζουν όλα αυτα ως επιβλαβείς πρακτικές και μορφές βίας και κακομεταχείρισης που πρέπει να σταματήσουν.

Τι είναι και τι σημαίνουν τα αρχικά Δ.Α.Φ. (DSD);

Το 2006, οι γιατροί αντικατέστησαν τον όρο intersex που χρησιμοποιούνταν στα ιατρικά περιβάλλοντα με τον όρο «Διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης» ή «Διαραχές της ανάπτυξης φύλου»ή ΔΑΦ (Disorders of Sex Development, DSD). Αυτή η αλλαγή της ορολογίας θεωρήθηκε αμέσως αμφιλεγόμενη, καθώς εγκλωβίζεται σε ένα ιατρικό μοντέλο που βλέπει τα ίντερσεξ σώματα ως εγγενώς προβληματικά, διαταραγμένα. Η ορολογία αυτή δικαιολογεί τις επιβαλλόμενες  και καταναγκαστικές ιατρικές παρεμβάσεις και έτσι συνδέεται με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ίντερσεξ συνηγορία και οι άνθρωποι και οι οργανισμοί της έχουν ζητήσει της αλλαγή των κλινικών πλαισίων ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μερικά ίντερσεξ άτομα ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιούν αυτήν την ορολογία, ιδιαίτερα
όταν αναζητούν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη ή εάν έτσι έχουν μάθει από τους γονείς τους ή τους γιατρούς. Άλλα άτομα ενδέχεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους διαγνωστικούς όρους κατά περίπτωση. Αλλά πολλοί άνθρωποι αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών υγείας ή αποφεύγουν απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, λόγω αυτής της κλινικής γλώσσας και λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται.

Και ο όρος «ερμαφρόδιτο»; Τι σημαίνει πραγματικά;

Ο όρος ερμαφρόδιτος-η-ο έχει τις ρίζες του στην ελληνική μυθολογία. Ιστορικά, τα δυτικά και κάποια άλλα νομικά συστήματα ανά τον κόσμο, αναγνωρίζουν τα ερμαφρόδιτα ως είτε θηλυκά είτε αρσενικά ανάλογα με το ποια χαρακτηριστικά φύλου επικρατούν περισσότερο. Η απώλεια μνήμης αυτών των παλαιότερων μορφών κατανόησης έχει δυσάρεστες συνέπειες σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της λανθασμένης πεποίθησης ότι η ίντερσεξ σωματικότητα είναι ένα νέο φαινόμενο.

Με τον καιρό, χάθηκε και περιορίστηκε το νόημα του όρου. Στη βιολογία ο όρος ερμαφρόδιτα εισάχθηκε για να ορίσει κάποιους οργανισμούς που συνδυάζουν τόσο την «αρσενική» όσο και τη «θηλυκή» λειτουργική αναπαραγωγική ικανότητα, ταυτόχρονα. Αυτή η στενή εννοιολόγηση είναι που καθιστά τον όρο παραπλανητικό όταν εφαρμόζεται στους ίντερσεξ  ανθρώπους. Ο όρος επίσης έχει ιστορικό οικειοποίησης σε απαρχαιωμένη, προσβλητική και υποτιμητική κλινική ορολογία, όπως «ψευδο-ερμαφρόδιτο».

Αρκετοί ίντερσεξ άνθρωποι θεωρούν τον όρο προσβλητικό, ενώ κάποιοι άλλοι τον επανοικειοποιούνται. Είναι καλύτερα πάντως να χρησιμοποιείται μόνον από τα ίδια τα άτομα που γεννιούνται με ποικιλομορφίες στα χαρακτηριστικά φύλου εφόσον τον επιλέγουν.

Είναι ΛΟΑΤ (LGBT) οι ίντερσεξ άνθρωποι;

Κάποια άτομα ανάμεσά μας είναι ΛΟΑΤ, αλλά πολλά δεν είναι. Έχουμε το ίδιο φάσμα ταυτοτήτων με τα άτομα που δεν είναι ίντερσεξ. Πολλοί από εμάς είναι ετεροφυλόφιλοι και πολλοί από εμάς δεν είναι. Οι περισσότεροι από εμάς ταυτίζονται με το φύλο που τους έχει αποδοθεί στη γέννηση και για μερικούς από εμάς δεν συμβαίνει. Μερικοί ίντερσεξ άνθρωποι, που έχουν απορρίψει το φύλο που τους έχει ανατεθεί κατά τη γέννηση, μπορεί να προσδιορίζονται ως τρανς (διεμφυλικοί, transgender) ή  φυλοδιαφορετικά (gender diverse) άτομα, ενώ άλλοι μπορεί να βλέπουν τον εαυτό τους να διορθώνει ένα λάθος που έκαναν οι γιατροί χωρίς τη συγκατάθεσή τους όταν ήταν παιδιά. Η ίντερσεξ σωματικότητα, συχνά συνδέεται λανθασμένα με τις έμφυλες ταυτότητες και με τις μη-δυαδικές ταυτότητες φύλου. Στην πραγματικότητα, οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να έχει μια μη-δυαδική ταυτότητα φύλου, είτε ειναι ίντερσεξ  είτε όχι.

Το πλαίσιο των ταυτοτήτων μπορεί να λειτουργήσει περίεργα σε σχέση με τους ίντερσεξ ανθρώπους. Μπορεί να ενθαρρύνει ακατάλληλες
υποθέσεις και έτσι οι ίντερσεξ διατρέχουμε τον κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, προτού να έχουμε την ελευθερία να εκφράσουμε ελεύθερα την οποιαδήποτε ταυτότητα. Ακόμα και έτσι, ωστόσο, μοιραζόμαστε κοινά προβλήματα με τα ΛΟΑΤ άτομα.

Ενθαρρύνουμε τον σεβασμό για την ποικιλομορφία μας ως πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού στο καταγεγραμμένο μας γένος, στους σεξουαλικούς/ρομαντικούς  μας προσανατολισμούς και στις ταυτότητες φύλου μας. Τα ακρονύμια ΛΟΑΤ (LGBT) και ΛΟΑΤΙ (LGBTI) δεν είναι συνώνυμα, και ενθαρρύνουμε τη σκόπιμη χρήση του κάθε όρου, συγκεκριμένα και όπως αρμόζει για κάθε περίπτωση.

Τι ζητά η συνηγορία υπέρ των ίντερσεξ;

Ζητάμε πρόσβαση στα ίδια δικαιώματα με τους μη-ίντερσεξ (ενδοφυλικούς, non-intersex) ανθρώπους: σωματική αυτονομία, το δικαίωμα να καθορίζουμε το συμβαίνει στα σώματά μας οι ίδιοι, το δικαίωμα σε μία ζωή χωρίς στίγμα και διακρίσεις, και το δικαίωμα σε μία ζωή χωρίς ντροπή και μυστικότητα. Οι διεκδικήσεις του ίντερσεξ κινήματος της Αυστραλίας και της Αοτεαρόα/Ν. Ζηλανδίας (αλλά και του διεθνούς ίντερσεξ κινήματος θα συμπληρώσουμε εμείς), βρίσκονται εμφρασμένες στη Διακήρυξη του Ντάρλινκτον (την οποία, μπορείτε να συνυπογράψετε στον σύνδεσμο, ως ατομικότητες ή/και ως οργανώσεις, ιστοσελίδα darlington.org.au/statement)

Τι είναι η IHRA;

Η Intersex Human Rights Australia είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση,  εγγεγραμμένη από το 2010. Προηγουμένως ήταν γνωστή ως OII Australia. Λειτουργεί με εθελοντές/ντριες και (από το τέλος του 2016) δύο part-time άτομα ως προσωπικό που αμοίβονται μέσω φιλανθρωπικών δωρεών. στη συστημική συνηγορία, τη δημιουργία κοινότητας και την εκπαίδευση. Αθροιστικά, η IHRA έχει πολλές δεκαετίες εμπειρίας στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεντρώνει προσόντα και εμπειρογνωμοσύνη στο δίκαιο, τη βιοηθική, την υγειονομική περίθαλψη, τη νεολαία και τη δημόσια διοίκηση.

Όντας ίντερσεξ σύμμαχο άτομο

 • Να είστε σαφείς στη γλώσσα και το πλαίσιο αναφοράς σας. Ο όρος ίντερσεξ αφορά τα χαρακτηριστικά του φύλου. Είναι κάτι διαφορετικό από το φύλο που καταγράφεται στη γέννηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και δεν περιλαμβάνεται στο LGBT.
 • Συνυπογράψτε (ως σύμμαχα άτομα και ως σύμμαχες οργανώσεις) τη Διακήρυξη του Darlington, 2017, που αποτελεί Κοινή Διακήρυξη των οργανώσεων της ίντερσεξ κοινότητας και ανεξάρτητων υποστηρικτών της Αυστραλίας και της Αοτεαρόα/Νέας Ζηλανδίας.

Το σώμα μας

 • Πολλές ιατρικές έρευνες για τα ίντερσεξ (διαφυλικά) άτομα και τις ίντερσεξ (διαφυλικές) ποικιλομορφίες προσδιορίζουν ρητά τους φόβους του στίγματος και τα ζητήματα ταυτότητας φύλου και μη ετεροφυλόφιλων συμπεριφορών ως λόγους για ιατρικές παρεμβάσεις.
 • Συνεργαστείτε μαζί μας στο αίτημα μας για την απαγόρευση των επιβλαβών ιατρικών πρακτικών σε ίντερσεξ βρέφη, παιδιά και εφήβους που γεννήθηκαν με παραλλαγές των χαρακτηριστικών φύλου.
 • Αντισταθείτε στη  ντροπή για το σώμα (body-shaming) και την εξάλειψη των ίντερσεξ χαρακτηριστικών μέσω γενετικών τεχνολογιών διαλογής.
 • Υποστηρίξτε τα ίντερσεξ δικαιώματα και την ένταξή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πρωτοβουλίες για την υγεία.

Καταπολέμηση των διακρίσεων

 • Τα ίντερσεξ άτομα αντιμετωπίζουμε διακρίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και άλλες υπηρεσίες, συχνά λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών, των αναπτυξιακών ζητημάτων ή των παραδοχών σχετικά με τις ταυτότητές μας.
 • Συμπεριλάβετε μέτρα για την καταπολέμηση του στίγματος και της ντροπής του σώματος στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση.
 • Συμπεριλάβετε την ποικιλομορφία και εντάξτε την στις πολιτικές κατά του εκφοβισμού.

Στοχαστική συμπερίληψη των ίντερσεξ ανθρώπων σε έρευνες και φόρμες

 • Διενεργήστε έρευνες σχετικές με τις ανησυχίες μας και αναζητήστε τα βιώματα και τις εμπειρίες μας.
 • Αναγνωρίστε την ποικιλομορφία των ίντερσεξ ατόμων.
 • Τα άτομα, είτε είναι ίντερσεξ είτε όχι, επωφελούνται από τις πολλαπλές επιλογές φύλου (Α/Θ/Άλλο). (κοινώς, φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε στις έρευνές σας πολλαπλές επιλογές φύλου).
 • Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο ihra.org.au/forms

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς

 • Συμπεριλάβετε άτομα με ίντερσεξ ποικιλομορφίες στην ηγεσία των οργανισμών σας, και τοποθετήστε τα μπροστά και στο κέντρο όταν μιλάνε για το ίντερσεξ ζήτημα.

Μάθετε περισσότερα

Κείμενα πλαίσιο

Οδηγοί

 Μη λογοτεχνικά κείμενα

Λογοτεχνικά

Ταινίες & Ντοκυμαντέρ

Οργανώσεις

 

(Οι λίστες υλικού ανανεώνονται – τελευταία ανανέωση Αύγουστος 2021)